produkty

1. Výroba čerstvého betónu

Svojim zákazníkom ponúkame v základnom sortimente čerstvý betón výrábaný podľa STN EN 206-1.
Vyrábame čerstvý betón tried
  • C8/10
  • C12/15
  • C16/20
  • C20/25
  • C25/30
  • C30/37
s použitím cementov CEM I 42,5 R a CEM II/A-S 42,5 N.

2. Doprava čerstvého betónu

Naša firma prevádzkuje šesť vlastných autodomiešavačov s objemom nádrží na betón od 4,5 do 9 m3. Pri väčších množstvách, alebo vzdialenostiach spolupracujeme s firmou, ktorá nám poskytne dostatočný počet vozidiel.

3. Doprava sypkých materiálov

Vykonávame vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu sypkých materiálov.

4. Medzinárodná kamiónová doprava

Vykonávame medzinárodnú kamiónovú dopravu tovaru plachtovými návesmi. Všetky štáty Európy a Ruska.

5. Zemné a búracie práce

Vykonávame zemné, výkopové, búracie a demolačné práce strojmi UDS, JCB a Werklust s následným odvozom sklápacími vozidlami LIAZ, TATRA a MAN.